top of page

Delta i utviklingen av Marienlyst

For å sikre en god prosess underveis i utviklingen, kan du som nabo og innbygger delta på ulike måter i arbeidet med Marienlyst. Nysgjerrig?

Utforsk Lille Studio medvirkningsarena!

Hva mener du er viktig i utviklingen av Marienlyst?

View02_Final copy.png

Når NRK flytter fra Marienlyst skal området fylles med nabolag, kultur og byliv. Prosjektet har et langt tidsperspektiv og Ferd Eiendom jobber nå med å utvikle et planforslag og reguleringsplan for området. Planforslaget baseres på Ferds strategi for bærekraftig byutvikling og omfattende innsiktsarbeid i form av stedsanalyser og medvirkning – som dette jo er en del av. Sammen med reguleringsplanen skal det lages et illustrasjonsprosjekt som blant annet vil vise viktige prinsipper og en mulig utforming av bebyggelsen, forbindelseslinjer, grøntareal og uterom.

 

Planforslaget vil sendes til Plan- og bygningsetaten tidligst høst 2024, og tidligst begynner konkrete byggeprosjekter når NRK har flyttet til nytt hovedkontor.

Aktuelt nå

Aktuelt nå

Her kan du lese om hva som skjer og finne kommende arrangementer:

Følg @lillestudio_marienlyst på Instagram:

Her finner du oss

Lille Studio er plassert på parkeringsplassen utenfor Store Studio på Marienlyst. Kikk innom for å se om det er kommet ny informasjon, eller om det er mulighet for å delta i noen aktiviteter.

Ta kontakt!

FE_ansatte_bilder_15.jpg
e7f77c_ccc8676c74ac4298856ee181cf9da394_mv2.jpeg

Øyvind Svare Lorentzen
Ferd Eiendom

osl@ferd.no

Eline Netland
LÉVA Urban Design

elinenetland@leva-urbandesign.no

bottom of page