top of page

Hva skjer nå?

Det planlegges for et større medvirkningsarrangement i mai 2022 og du kan bli med! Følg med på nettsiden.

Livet på Marienlyst
Workshop med Generasjon Z

Bilder fra workshop med Generasjon Z, våren 2021

Generasjon Z sine tanker om utviklingen av Marienlyst!

Ferd Eiendom har fått hjelp fra sosial entreprenør InterBridge, som er spesialisert på Gen Z innsikt.

De kurser ungdom til å bli endringsagenter og bidrar med ungdommens innsikt, om hva de tenker om den fremtidige utviklingen av Marienlyst.

InterBridge og LÉVA Urban Design, som er ansvarlig for medvirkningsprosessen for utviklingsprosjektet, har gjennomført to workshoper med 10 ungdommer som representerer et bredt utvalg av ungdom i Oslo, både i kulturell bakgrunn, hvor man bor og hvilke interesser man

har.

 

Utstillingen viser resultater fra workshop som ble avholdt 10. juni, utenfor Lille Studio. Ungdommene hadde en praktisk oppgave hvor de skulle kreativt skape «livet på fremtidens Marienlyst» og en reflekterende oppgave hvor de skulle diskutere og tenke litt over suksesskriteriene for å lykkes med å skape et inkluderende sted, og et sted som tar hensyn til behovene man tror fremtidige generasjoner vil ha.

bottom of page