Ferd utvikler NRK-området på Marienyst og skaper et nytt levende byområde som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos ønske om å bli en grønnere, skapende og inkluderende storby.

 

Vil du vite mer om prosjektet?

Hva er Lille Studio?

For å lykkes med å skape et godt bymiljø på Marienlyst, er det viktig med bred involvering og en god medvirkningsprosess. Vi etablerer derfor 'Lille Studio' som blir prosjektets midlertidig møteplass og medvirkningsarena!

Denne nettsiden blir den digitale møteplassen og medvirkningsarenaen.

Følg med!