top of page

Om medvirkningsprosessen

2023

kommunikasjon og dialog-15.png
workshop-14.png
tidslinje fade-13.png
tidslinje-2-13.png
tidslinje fade-13.png

Her er vi nå!

Her vil det foregå mer 
medvirkning og midlertidig aktivering av området!

2027

2022

Visjonen begynner å  realiseres

tidslinje-2-13.png

2021

2020

workshop-14.png
Visjon_tegneserie_ 02-01.jpg

Medvirkning handler om å involvere lokalmiljø og andre interessenter i utviklingsprosessen av Marienlyst. En viktig del av tidlig medvirkning for et utviklingsprosjekt handler om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet og dagens situasjon bedre. Denne innsikten brukes til å kartlegge behov og lage rammer for hva som er viktig å legge vekt på i den videre utviklingen. I 2020 ble det gjennomført innsiktsarbeid og utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som grunnlag for prosjektutviklingen. I forbindelse med det pågående formelle planarbeidet blir det i 2022 og 2023 fokus på å informere om, og muligheter for innspill til de planene som foreligger.

 

Her kan du se en liten oppsummering av hva som har skjedd de siste 2 årene. Det vil komme spennende aktiviteter og nye muligheter til å komme med innspill i den videre prosessen. Klikk på titlene eller figurene for å lese mer.

2023


Utviklet av © LÉVA Urban Design for Ferd
 

bottom of page