top of page

Hva kan du bidra med til våren/sommeren 2023?

Nå jobber planteamet med å utvikle et planforslag og reguleringsplan for området, og løsninger for Kringkastingshuset. Derfor trenger vi dine innspill, for å sikre at planene blir best mulig!

Delta digitalt

innsikt.png

Det er nå muligheter for å gi innspill til planarbeidet gjennom en digital undersøkelse

workshop.png

Om du ønsker å delta fysisk, vil det arrangeres verksteder i løpet sommeren/høsten

Delta fysisk

kommunikasjon og dialog.png

Drop-in og samtaler

Om du har spørsmål eller ønsker en prat om prosjektet, er det bare å ta kontakt! 

Om medvirkningsprosessen

Medvirkning handler om å involvere lokalmiljø og andre interessenter i utviklingsprosessen av Marienlyst. En viktig del av tidlig medvirkning for et utviklingsprosjekt handler om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet og dagens situasjon bedre. Denne innsikten brukes til å kartlegge behov og lage rammer for hva som er viktig å legge vekt på i den videre utviklingen.

Ferd Eiendom jobber nå med å utvikle et planforslag og reguleringsplan for området. Planforslaget baseres på Ferds strategi for bærekraftig byutvikling og omfattende innsiktsarbeid i form av stedsanalyser og medvirkning – som dette jo er en del av. Sammen med reguleringsplanen skal vi lage et illustrasjonsprosjekt som blant annet vil vise viktige prinsipper og en mulig utforming av bebyggelsen, forbindelseslinjer, grøntareal og uterom.

Les om utviklingen

Hvor er vi i prosessen?

Det har allerede blitt utført mye medvirkning. På tidslinjen kan du følge med i hva som har skjedd.

I 2020 ble det gjennomført innsiktsarbeid og utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som grunnlag for prosjektutviklingen. I forbindelse med det pågående formelle planarbeidet blir det i 2023 fokus på å informere om, og muligheter for innspill til de planene som foreligger.

 

Her kan du se en liten oppsummering av hva som har skjedd de siste 2-3 årene. Det vil komme spennende aktiviteter og nye muligheter til å komme med innspill i den videre prosessen. Klikk på titlene eller figurene for å lese mer.

2027

Visjonen begynner å  realiseres

Visjon_tegneserie_ 02-01.jpg

Her vil det foregå mer 
medvirkning og midlertidig aktivering av området!

2023

Medvirkningsprosessen.png

Her er vi nå!

kommunikasjon og dialog.png

Kommunikasjon
og dialog

workshop.png

Workshopserie med Interbridge

2022

drop-in-lille-studio-29.png

Drop-in Lille Studio

2021

workshop.png

Workshop og intervju med barn, unge og studenter

drop-in-lille-studio-29.png

Lille Studio åpner

2020

Digital medvirkning og


sosiokulturell


stedsanalyse

innsikt.png
bottom of page