top of page

Hva er Lille Studio?

Ferd Eiendom skal utvikle NRK tomta på Marienlyst og Lille Studio er etablert som prosjektet sitt medvirkningskontor. Visjonen til Ferd er å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser og naturkvaliteter.


Oslo skal bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by. Skal vi få til dette og skape et levende bo- og bymiljø på Marienlyst, er det behov for å gjøre medvirkning med nærområdet. Medvirkning tilsier at vi ønsker å kartlegge behov og ønsker, samt engasjere for å kunne sikre at det nye prosjektet vil tilføre bydelen noe unikt. 

Lille Studio er et fysisk sted, men også dette nettstedet, hvor det informeres om prosjektets status, vi tar imot innspill og du kan delta på spennende aktiviteter knyttet til medvirkning.

 

Hvem er vi?

Lille Studio og medvirkningen til prosjektet administreres og koordineres av LÉVA Urban Design på oppdrag for FERD Eiendom som utvikler NRK-tomten.
 

Finner du ikke det du så etter – ikke nøl med å ta kontakt med oss! ​
Vil du fortsatt fordype deg litt mer i medvirkningen til prosjektet?
Undersøk vår dokumentasjon for gjennomført medvirkning.

IMG_9571.JPG
Rapportbibliotek

Innsikt fra medvirkning

Medvirkning skjer løpende gjennom prosessen med å utvikle området. Underveis som at vi har behov for å samle opp og dokumentere det som har blitt gjennomført, så utvikles det rapporter og dokumenter som viser til hva som har blitt gjort, og viktige funn. Dette benyttes som et arbeidsverktøy for prosjektgruppen når planene utvikles.

bottom of page