press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
firkant-med-bølger-20.png

Om Lille Studio

Ferd Eiendom skal utvikle NRK-tomta på Marienlyst og Lille Studio er etablert som prosjektet sin medvirkningsarena. Oslo skal bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by. Skal vi få til dette og skape et levende bo- og bymiljø på Marienlyst, er det behov for å gjøre medvirkning med nærområdet. Medvirkning betyr at vi ønsker å kartlegge behov og ønsker, samt engasjere for å kunne sikre at det nye prosjektet vil tilføre bydelen noe unikt. 

Målet med Lille Studio er å enklere komme i kontakt med lokalmiljøet, tilgjengeliggjøre informasjon om prosjektet, og at de som jobber med utviklingen kan være tilstede for å svare på spørsmål og ta imot innspill. Det legges også opp til samarbeid med lokale aktører for å aktivisere området, og spennende aktiviteter knyttet til medvirkning til utviklingen. 

Lille Studio er fysisk på Marienlyst, men også dette nettstedet, hvor det man kan finne oppdatert informasjon om prosjektet og hva som skjer fremover, samt komme i kontakt med de som jobber med utviklingen og gi innspill til prosessen og prosjektet.  

 

LÉVA Urban Design er ansvarlig for medvirkningsprosessen for utviklingen. Vi har bred erfaring med å tilrettelegge for inkluderende involvering i prosessen gjennom ulike aktiviteter og metoder, tilrettelagt for ulike målgrupper gjennom de ulike fasene i prosjektet. Ta kontakt med oss her på nettsiden eller besøk Lille Studio dersom du har lyst til å komme i kontakt med oss.

lyspære-21.png

Har du en god ide? 

Har du en god ide til hva som kan skje i Lille Studio? Send oss gjerne innspill ved å klikke på knappen under:


Utviklet av © LÉVA Urban Design for Ferd