top of page

Hva mener du er viktig i utviklingen av Marienlyst?

Nå har vi ute en digital undersøkelse hvor du kan gi innspill til hva du mener er viktig i utviklingen av Marienlyst!


Du kan delta i undersøkelsen ved å klikke her

Informasjon om prosjektet:


NRK-tomta på Marienlyst er under utvikling. Det planlegges for opp mot 1200 boliger, kulturtilbud, barnehage, ungdomstilbud, butikker, serveringssteder, kontorer, hotell mm. Kringkastingshuset og deler av eksisterende bebyggelse skal fylles med nytt innhold.


Prosjektet har et langt tidsperspektiv og Ferd Eiendom jobber nå med å utvikle et planforslag for området. Dette forslaget sendes til Plan- og bygningsetaten tidligst høsten 2024.bottom of page