top of page

Ny utstilling i Lille Studio


Det har blitt gjennomført et parallelloppdrag* som omfatter et mulighetsstudie for utvikling av Kringkastingshuset (KKH) på Marienlyst. Resultatet av parallelloppdraget vil danne grunnlag for den videre vurderingen av konsept for bygget.Vinneren av parallelloppdraget er KIMA Arkitektur, som ble valgt ut blant fire deltakende arkitektkontorer i konkurransen. Det vil videre utarbeides et skisseprosjekt som skal legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet.

*Et parallelloppdrag innebærer at flere arkitektkontorer får en bestilling på å gjennomføre et mulighetsstudie for utvikling av eiendommer eller andre prosjekter. Ved å invitere flere miljøer til å levere et honorert bidrag, får man belyst flere mulige måter å løse oppgaven på og får et bredere beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

bottom of page