top of page
Visjon_tegneserie_ 02-01.jpg

Visjon:

Skape et mangfoldig, grønt 
og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- 
og naturkvaliteter.

Hovedmål:
Uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer.

Hovedmål:

Gode kvaliteter, både i bygg, byrom, aktiviteter og tilbud.

Hovedmål:
Kreativitet, rekreasjon og opplevelser for alle.

Klikk på bildet for å gjøre det større

bottom of page